Krupina rodinné domy
10. decembra 2016
Realizácia odvodnenia, odlučovača ropných látok a podkladných vrstiev pod cementobetónový kryt, Hriňová
24. septembra 2016
Ukáž všetko

Odstránenie havarijneho stavu miestnej komunikácie, Turček