Odstránenie havarijneho stavu miestnej komunikácie, Turček
26. februára 2017
Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Poniky
24. septembra 2016
Ukáž všetko

Realizácia odvodnenia, odlučovača ropných látok a podkladných vrstiev pod cementobetónový kryt, Hriňová

  • ÚlohaRealizácia odvodnenia, odlučovača ropných látok a podkladných vrstiev pod cementobetónový kryt