CertifikátyUvedomujúc si riziká stavebnej činnosti neustále dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tiež ochranu životného prostredia.
Počas svojej existencie sme systémovo aplikovanými praktickými opatreniami dokázali predísť ako vážnym pracovným úrazom, tak aj ekologickým incidentom a haváriám.
Pri našej každodennej práci na stavbe alebo inej činnosti si ctíme a dodržujeme zásady deklarované v politike zavedených systémov manažérstva.

V súčasnosti sme držiteľom nasledovných certifikátov

 
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
 
Systém enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001
 
Politika spoločnosti VIAKORP, s.r.o.

Sme pripravení robiť stavby, ktoré vaše životy zmenia navždy


Najmite si nás